logo-big

BTS sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về BitShares

 • Tên: BitShares

 • Biểu tượng: BTS

 • Nguồn cung lưu thông: 2 994 765 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 600 570 500 $

 • Xếp hạng cmc: 455

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 149 280 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 091 035 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 16

 • Lưu lượng trong 24h qua: 187 591 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,77 %

BTS sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp