ADA so với LRC so sánh

Hiện không có

Về ADA

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 934 048 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 672 858 760 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,1 %

Về LRC

 • Tên Loopring

 • Biểu tượng LRC

 • Nguồn cung lưu thông 1 330 119 700 $

 • Nguồn cung tối đa 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc 74

 • Lưu lượng trong 24h qua 83 250 351 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan