REEF so với XVG so sánh

Hiện không có

Về REEF

 • Tên Reef

 • Biểu tượng REEF

 • Nguồn cung lưu thông 19 860 471 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 288

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 235 180 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,5 %

Về XVG

 • Tên Verge

 • Biểu tượng XVG

 • Nguồn cung lưu thông 16 509 443 000 $

 • Nguồn cung tối đa 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 367

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 229 945,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan