logo-big

CRO so với ETH so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 27 490 936 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,047 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,9 %

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 641 099 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,063 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan