logo-big

ADA sang DAI Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 451 038 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 184 978 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Về Dai

 • Tên: Dai

 • Biểu tượng: DAI

 • Nguồn cung lưu thông: 5 686 600 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 180 060 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,01 %

ADA sang DAI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp