logo-big

CRO sang ADA Giao dịch

Hiện không có

Về Cronos

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 948 730 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,45 %

Về Cardano

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 434 734 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 213 826 390 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,13 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp