logo-big

AXS so với SOL so sánh

Hiện không có

Về AXS

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 100 469 740 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 134 600 020 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,3 %

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 372 167 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 934 017 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan