logo-big

REP so với ETC so sánh

Hiện không có

Về REP

 • Tên: Augur

 • Biểu tượng: REP

 • Nguồn cung lưu thông: 11 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 275

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 986 628,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,3 %

Về ETC

 • Tên: Ethereum Classic

 • Biểu tượng: ETC

 • Nguồn cung lưu thông: 137 051 890 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc: 21

 • Lưu lượng trong 24h qua: 496 588 460 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,91 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -12 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan