logo-big

BTC sang EWT Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 222 362 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 640 396 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,2 %

Về Energy Web Token

 • Tên: Energy Web Token

 • Biểu tượng: EWT

 • Nguồn cung lưu thông: 30 062 138 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 164

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 076 559 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,26 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp