logo-big

CHR so với SHIB so sánh

Hiện không có

Về CHR

 • Tên: Chromia

 • Biểu tượng: CHR

 • Nguồn cung lưu thông: 686 549 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 193

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 366 773 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về SHIB

 • Tên: Shiba Inu

 • Biểu tượng: SHIB

 • Nguồn cung lưu thông: 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 14

 • Lưu lượng trong 24h qua: 296 221 270 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,18 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan