logo-big

ADD sang XLM Giao dịch

Hiện không có

Về Add.xyz

 • Tên: Add.xyz

 • Biểu tượng: ADD

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc: 3 931

 • Lưu lượng trong 24h qua: 60 280 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,5 %

Về Stellar - Lumen

 • Tên: Stellar - Lumen

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 26 335 105 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 67 513 819 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp