logo-big

LINK so với ETC so sánh

Hiện không có

Về LINK

 • Tên: Chainlink

 • Biểu tượng: LINK

 • Nguồn cung lưu thông: 507 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 21

 • Lưu lượng trong 24h qua: 295 322 670 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,71 %

Về ETC

 • Tên: Ethereum Classic

 • Biểu tượng: ETC

 • Nguồn cung lưu thông: 139 191 750 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 336 861 030 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,086 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan