logo-big

WBTC so với BTC so sánh

Hiện không có

Về WBTC

 • Tên: Wrapped Bitcoin

 • Biểu tượng: WBTC

 • Nguồn cung lưu thông: 214 845 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 21

 • Lưu lượng trong 24h qua: 123 560 070 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,048 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 221 793 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 27 368 332 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,018 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan