logo-big

KNC so với FTM so sánh

Hiện không có

Về KNC

 • Tên: Kyber Network Crystal Legacy

 • Biểu tượng: KNC

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 226 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5 327

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 881,3046 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,3 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 776 277 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 300 977 640 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -8,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 22 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan