AVAX sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 944 470 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 424 130 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,3 %

Về Ethereum

 • Tên Ethereum

 • Biểu tượng ETH

 • Nguồn cung lưu thông 121 985 260 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 2

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 690 081 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

AVAX sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp