logo-big

EGLD so với AVAX so sánh

Hiện không có

Về EGLD

 • Tên: MultiversX

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 24 949 789 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 49

 • Lưu lượng trong 24h qua: 39 835 503 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

Về AVAX

 • Tên: Avalanche

 • Biểu tượng: AVAX

 • Nguồn cung lưu thông: 315 003 440 $

 • Nguồn cung tối đa: 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 559 773 140 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan