logo-big

CTK sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về CertiK

 • Tên: CertiK

 • Biểu tượng: CTK

 • Nguồn cung lưu thông: 87 302 004 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 267

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 550 022 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,2 %

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 143 892 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 236 014 970 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,1 %

CTK sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp