logo-big

VRA sang PSG Giao dịch

Hiện không có

Về Verasity

 • Tên: Verasity

 • Biểu tượng: VRA

 • Nguồn cung lưu thông: 10 343 094 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 110 356 470 000 $

 • Xếp hạng cmc: 455

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 732 121 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,9 %

Về Paris Saint-Germain Fan Token

 • Tên: Paris Saint-Germain Fan Token

 • Biểu tượng: PSG

 • Nguồn cung lưu thông: 3 840 486 $

 • Nguồn cung tối đa: 20 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 526

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 077 962 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,55 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp