logo-big

DASH so với XVG so sánh

Hiện không có

Về DASH

 • Tên: Dash

 • Biểu tượng: DASH

 • Nguồn cung lưu thông: 10 934 784 $

 • Nguồn cung tối đa: 18 900 000 $

 • Xếp hạng cmc: 77

 • Lưu lượng trong 24h qua: 69 047 231 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,71 %

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 512 574 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 340

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 662 399 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,51 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan