CHR so với AXS so sánh

Hiện không có

Về CHR

 • Tên Chromia

 • Biểu tượng CHR

 • Nguồn cung lưu thông 567 369 440 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 259

 • Lưu lượng trong 24h qua 34 819 184 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -14 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -24 %

Về AXS

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 264 637 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 41

 • Lưu lượng trong 24h qua 190 810 770 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,95 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -20 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan