logo-big

BCH so với ZEC so sánh

Hiện không có

Về BCH

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 193 231 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 30

 • Lưu lượng trong 24h qua: 184 195 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,058 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,3 %

Về ZEC

 • Tên: Zcash

 • Biểu tượng: ZEC

 • Nguồn cung lưu thông: 15 419 550 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 54

 • Lưu lượng trong 24h qua: 40 538 886 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,0054 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan