KAVA so với CAKE so sánh

Hiện không có

Về KAVA

 • Tên Kava

 • Biểu tượng KAVA

 • Nguồn cung lưu thông 244 760 420 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 82

 • Lưu lượng trong 24h qua 21 152 345 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,8 %

Về CAKE

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 144 066 040 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 72

 • Lưu lượng trong 24h qua 70 451 885 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan