MANA so với XRP so sánh

Hiện không có

Về MANA

 • Tên Decentraland

 • Biểu tượng MANA

 • Nguồn cung lưu thông 1 852 429 200 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 36

 • Lưu lượng trong 24h qua 153 917 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,9 %

Về XRP

 • Tên XRP

 • Biểu tượng XRP

 • Nguồn cung lưu thông 48 343 101 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 488 562 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,0099 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan