CHR sang USDT Giao dịch

Hiện không có

Về Chromia

 • Tên Chromia

 • Biểu tượng CHR

 • Nguồn cung lưu thông 567 369 440 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 181

 • Lưu lượng trong 24h qua 19 044 029 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,9 %

Về Tether USD

 • Tên Tether USD

 • Biểu tượng USDT

 • Nguồn cung lưu thông 66 476 525 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 3

 • Lưu lượng trong 24h qua 34 353 407 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,01 %

CHR sang USDT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp