SOL sang NEAR Giao dịch

Hiện không có

Về Solana

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 836 910 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 218 974 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,65 %

Về NEAR Protocol

 • Tên NEAR Protocol

 • Biểu tượng NEAR

 • Nguồn cung lưu thông 764 612 860 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 23

 • Lưu lượng trong 24h qua 348 257 480 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,63 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -13 %

SOL sang NEAR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp