XTZ so với XLM so sánh

Hiện không có

Về XTZ

 • Tên Tezos

 • Biểu tượng XTZ

 • Nguồn cung lưu thông 905 470 820 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 38

 • Lưu lượng trong 24h qua 94 533 668 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,2 %

Về XLM

 • Tên Stellar

 • Biểu tượng XLM

 • Nguồn cung lưu thông 25 271 359 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc 27

 • Lưu lượng trong 24h qua 148 580 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan