FIL sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về Filecoin

 • Tên Filecoin

 • Biểu tượng FIL

 • Nguồn cung lưu thông 258 161 830 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 34

 • Lưu lượng trong 24h qua 431 952 510 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,2 %

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 930 570 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 941 927 510 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 26 %

FIL sang AVAX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp