logo-big

ARK so với WAVES so sánh

Hiện không có

Về ARK

 • Tên: Ark

 • Biểu tượng: ARK

 • Nguồn cung lưu thông: 141 449 270 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 338

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 108 073,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,2 %

Về WAVES

 • Tên: Waves

 • Biểu tượng: WAVES

 • Nguồn cung lưu thông: 109 435 760 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 81

 • Lưu lượng trong 24h qua: 70 175 297 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,35 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan