logo-big

ZRX sang 1INCH Giao dịch

Hiện không có

Về 0x Protocol Token

 • Tên: 0x Protocol Token

 • Biểu tượng: ZRX

 • Nguồn cung lưu thông: 847 496 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 139

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 358 268 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,9 %

Về 1inch

 • Tên: 1inch

 • Biểu tượng: 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông: 630 179 150 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 87

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 963 014 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3 %

ZRX sang 1INCH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp