logo-big

ETC so với RVN so sánh

Hiện không có

Về ETC

 • Tên: Ethereum Classic

 • Biểu tượng: ETC

 • Nguồn cung lưu thông: 139 136 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc: 23

 • Lưu lượng trong 24h qua: 380 653 620 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6 %

Về RVN

 • Tên: Ravencoin

 • Biểu tượng: RVN

 • Nguồn cung lưu thông: 12 156 805 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 108

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 318 357 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,0026 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan