BTC sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 121 868 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 29 276 870 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,2 %

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 942 580 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 480 145 780 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,4 %

BTC sang AVAX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp