XLM sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Stellar - Lumen

 • Tên Stellar - Lumen

 • Biểu tượng XLM

 • Nguồn cung lưu thông 25 271 359 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc 27

 • Lưu lượng trong 24h qua 147 031 770 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 124 131 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 30 569 776 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,54 %

XLM sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp