logo-big

BCH so với OMG so sánh

Hiện không có

Về BCH

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 186 050 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 30

 • Lưu lượng trong 24h qua: 278 150 210 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,21 %

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 119

 • Lưu lượng trong 24h qua: 32 109 554 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan