logo-big

WAX sang USDC Giao dịch

Hiện không có

Về Waxp

 • Tên: Waxp

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 286 558 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 155

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 675 182 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,99 %

Về USD Coin

 • Tên: USD Coin

 • Biểu tượng: USDC

 • Nguồn cung lưu thông: 43 211 591 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 5

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 302 150 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,03 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp