logo-big

BCH sang GRT Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin Cash

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 242 244 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 26

 • Lưu lượng trong 24h qua: 188 403 350 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,1 %

Về The Graph

 • Tên: The Graph

 • Biểu tượng: GRT

 • Nguồn cung lưu thông: 6 900 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 057 044 000 $

 • Xếp hạng cmc: 73

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 476 720 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,85 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 17 %

BCH sang GRT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp