logo-big

VLX sang USDT Giao dịch

Hiện không có

Về Velas

 • Tên: Velas

 • Biểu tượng: VLX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 383 701 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 321

 • Lưu lượng trong 24h qua: 701 407 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,7 %

Về Tether USD

 • Tên: Tether USD

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 65 362 681 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 035 256 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,05 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp