SFP sang FTM Giao dịch

Hiện không có

Về SafePal

 • Tên SafePal

 • Biểu tượng SFP

 • Nguồn cung lưu thông 108 166 670 $

 • Nguồn cung tối đa 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 437

 • Lưu lượng trong 24h qua 6 992 978 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -12 %

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 198 916 890 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -10 %

SFP sang FTM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp