logo-big

MANA sang FRONT Giao dịch

Hiện không có

Về Decentraland

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 54

 • Lưu lượng trong 24h qua: 41 873 493 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,2 %

Về Frontier

 • Tên: Frontier

 • Biểu tượng: FRONT

 • Nguồn cung lưu thông: 90 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 90 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 584

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 931 596 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

MANA sang FRONT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp