ANKR sang ADA Giao dịch

Hiện không có

Về Ankr

 • Tên Ankr

 • Biểu tượng ANKR

 • Nguồn cung lưu thông 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 113

 • Lưu lượng trong 24h qua 37 332 608 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,9 %

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 752 565 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 987 032 740 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,79 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,5 %

ANKR sang ADA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp