logo-big

LRC sang ZRX Giao dịch

Hiện không có

Về Loopring

 • Tên: Loopring

 • Biểu tượng: LRC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 330 133 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc: 87

 • Lưu lượng trong 24h qua: 41 468 925 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,4 %

Về 0x Protocol Token

 • Tên: 0x Protocol Token

 • Biểu tượng: ZRX

 • Nguồn cung lưu thông: 847 496 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 120

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 961 794 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,9 %

LRC sang ZRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp