logo-big

FTM sang USDT Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 109 466 720 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Về Tether USD

 • Tên: Tether USD

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 65 576 716 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 772 094 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,04 %

FTM sang USDT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp