BTC sang BTT Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 118 312 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 36 354 686 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 7,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,5 %

Về BitTorrent

 • Tên BitTorrent

 • Biểu tượng BTT

 • Nguồn cung lưu thông 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 211

 • Lưu lượng trong 24h qua 114 233 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,48 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp