ETH sang ADA Giao dịch

Hiện không có

Về Ethereum

 • Tên Ethereum

 • Biểu tượng ETH

 • Nguồn cung lưu thông 121 953 210 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 2

 • Lưu lượng trong 24h qua 15 584 168 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 18 %

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 934 048 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 160 544 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,98 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 8,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 14 %

ETH sang ADA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp