BTS sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về BitShares

 • Tên BitShares

 • Biểu tượng BTS

 • Nguồn cung lưu thông 2 994 550 000 $

 • Nguồn cung tối đa 3 600 570 500 $

 • Xếp hạng cmc 449

 • Lưu lượng trong 24h qua 8 750 743 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 117 300 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 24 599 630 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,3 %

BTS sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp