logo-big

OMG so với LSK so sánh

Hiện không có

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 339 050 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,1 %

Về LSK

 • Tên: Lisk

 • Biểu tượng: LSK

 • Nguồn cung lưu thông: 128 900 450 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 168

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 180 312,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,075 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,66 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan