COTI sang CKB Giao dịch

Hiện không có

Về COTI

 • Tên COTI

 • Biểu tượng COTI

 • Nguồn cung lưu thông 1 108 644 000 $

 • Nguồn cung tối đa 2 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 183

 • Lưu lượng trong 24h qua 9 074 522 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,3 %

Về Nervos Network

 • Tên Nervos Network

 • Biểu tượng CKB

 • Nguồn cung lưu thông 33 340 069 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 161

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 867 792 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

COTI sang CKB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp