BAKE sang ALGO Giao dịch

Hiện không có

Về BakeryToken

 • Tên BakeryToken

 • Biểu tượng BAKE

 • Nguồn cung lưu thông 193 529 290 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 362

 • Lưu lượng trong 24h qua 24 733 784 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,5 %

Về Algorand

 • Tên Algorand

 • Biểu tượng ALGO

 • Nguồn cung lưu thông 6 949 316 700 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 31

 • Lưu lượng trong 24h qua 90 767 351 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp