logo-big

ADA sang BCH Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 462 432 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 152 017 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,2 %

Về Bitcoin Cash

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 251 356 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 27

 • Lưu lượng trong 24h qua: 142 685 720 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,51 %

ADA sang BCH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp