logo-big

ZRX so với ETH so sánh

Hiện không có

Về ZRX

 • Tên: 0x

 • Biểu tượng: ZRX

 • Nguồn cung lưu thông: 847 496 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 122

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 549 616 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,082 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,8 %

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 576 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 649 188 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan