ZIL so với RVN so sánh

Hiện không có

Về ZIL

 • Tên Zilliqa

 • Biểu tượng ZIL

 • Nguồn cung lưu thông 13 161 174 000 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 75

 • Lưu lượng trong 24h qua 195 669 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,76 %

Về RVN

 • Tên Ravencoin

 • Biểu tượng RVN

 • Nguồn cung lưu thông 10 473 290 000 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 102

 • Lưu lượng trong 24h qua 26 672 535 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan